‘Huishoudelijke hulp moet betaalbaar blijven’

  0
  386
  ‘Huishoudelijke hulp moet betaalbaar blijven’
  ‘Huishoudelijke hulp moet betaalbaar blijven’

  In 2016 gaan veel ouderen er in koopkracht op achteruit, ondanks de Huishoudelijke Hulp Toelage. Gemeenten zijn niet verplicht deze toelage te verstrekken. Het budget wordt bovendien afgebouwd. De Unie KBO wil huishoudelijke hulp betaalbaar houden voor ouderen met een laag inkomen.
  Momenteel bespreekt de Tweede Kamer de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De Unie KBO roept (samen met PCOB, NOOM en NVOG) het parlement op om de koopkracht van ouderen echt te repareren. We vragen de Kamer onder meer aandacht te besteden aan de huishoudelijke hulp.

  Daling tot min 7,2%
  Berekeningen van de minister van SZW geven een te rooskleurig beeld over de koopkracht van ouderen. Kosten voor hulp en zorgverlening worden niet meegenomen in de landelijke berekeningen. De minister van SZW verwijst naar de decentralisatie van de Wmo. Manon Vanderkaa: “Wij nemen wél alle kosten mee in onze eigen berekeningen. En dan blijkt dat de koopkracht van ouderen met huishoudelijke hulp wel degelijk fors daalt.”

  Hoe zit het met die kosten? In 2015 is de huishoudelijke hulp voor een deel anders georganiseerd. Gemeenten kunnen hiervoor een maatwerkvoorziening treffen of zij kunnen de zorg toegankelijk maken via een algemene voorziening. Een maatwerkvoorziening is afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van één persoon. Hiervoor geldt de eigen bijdrage regeling Wmo. Een algemene voorziening is er voor alle burgers. De hoogte van de eigen bijdrage voor een algemene voorziening kan de gemeente zelf vaststellen. Het Nibud keek in opdracht van de ouderenorganisaties wat koopkrachteffecten zijn als de huishoudelijke hulp per 2016 overgaat van een maatwerkvoorziening naar een algemene voorziening. Uit de Nibud-berekeningen blijkt dat de koopkracht in die gevallen fors daalt. Deze koopkrachtdaling kan oplopen tot 7,2%. Ondanks de Huishoudelijke Hulp Toelage gaan deze ouderen er dus op achteruit. Gemeenten zijn daarbij niet verplicht deze toelage te verstrekken. Bovendien wordt het budget voor deze Huishoudelijke Hulp Toelage de komende jaren afgebouwd.

  “In werkelijkheid stijgen de kosten en dat is onwenselijk. Wij vinden dat de huishoudelijke hulp voor ouderen met een laag inkomen betaalbaar moet blijven”, zegt Manon Vanderkaa. “Wij pleiten ervoor de koopkracht van ouderen écht te repareren, zodat zij kunnen delen in de lastenverlichting.”
  Onze vijf voorstellen bij de begroting SZW
  De Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG pleiten voor:
  1- structurele verhoging van de ouderenkorting;
  2- ongedaan maken van afschaffing ouderentoeslag voor huishoudens met een laag inkomen;
  3- verhogen van het heffingsvrije vermogen voor AOW-gerechtigden naar 50.000 euro;
  4- betaalbaar houden van de huishoudelijke hulp voor ouderen met een laag inkomen;
  5- maken van een jaarlijkse stapelingsmonitor.

   De uitwerkingen van deze voorstellen zijn te vinden op www.kbo.nl